White Room: Max Gimblett

April 21–30, 1988
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"
Invitation for "Inside-Out Photography," "White Room: Max Gimlett," "White Room: Cynthia Kuebel"